Safont Perforacions - Serveis


Serveis

  • Pous d’aigua. Pous d’aspiració directa.
  • Pous per a descontaminacions específiques de sòls.
  • Pous de geotèrmica (calefacció-refrigeració).
  • Piezòmetres de control: de qualitat de l’aigua.
  • De fuites contaminants, de nivells, etc.

Per a més informació cliqueu aquí.
Safont Perforacions construcción de pozo